Zatrucie tlenkiem węgla w Lewinie Brzeskim

W dniu 31 października o godzinie 3:44 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla w budynku wielorodzinnym w Lewinie Brzeskim.

Do zdarzenia Dyżurny SK KP w Brzegu zadysponował 2 zastępy z JRG Brzeg oraz 1zastęp OSP z Lewina Brzeskiego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia w wyniku przeprowadzonego rozpoznania wstępnego stwierdzono, że w jednym z mieszkań na parterze w budynku wielorodzinnym przebywa 5 osób (2 dorosłe oraz 3 dzieci). Dwie osoby dorosłe oraz dwójka dzieci uskarżają się na ból głowy, dodatkowo mężczyzna uskarża się na nudności, jedna osoba nie uskarża się na żadne dolegliwości.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym oraz przekazaniu ich 2 zespołom PRM, sprawdzeniu budynku na zawartość CO.

Wszystkie osoby zostały przebadane przez przybyłe na miejsce zespoły PRM. Cztery z pięciu osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla zostały przetransportowane na SOR w Brzegu.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More