Zakłady o Zwiększonym Ryzyku

Na podst. art. 264d ust.1 i 267a ust.2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz rozporządzenia MSWiA z 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2015 poz. 2145), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podaje do publicznej wiadomości informacje o zakładach o zwiększonym ryzyku znajdujących się na terenie powiatu brzeskiego:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More