Uszkodzony gazociąg w miejscowości Grodków

W dniu 18 kwietnia o godzinie 10:59 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym gazociągu średniego ciśnienia .

Do zdarzenia Dyżurny SK KP w Brzegu zadysponował 2 zastępy z JRG Grodków oraz samochód operacyjny oraz  3 zastępy OSP z Młodoszowic, Tarnowa Grodkowskiego oraz Wierzbnika. Na miejsce zdarzenie przybył również Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia w wyniku przeprowadzonego rozpoznania wstępnego stwierdzono, że podczas wykonywania robót ziemnych operator koparki uszkodził rurę z gazem ziemnym o średnim ciśnieniu.
Na miejscu znajduje się trzech pracowników wykonujących ww. prace.

Działania zastępów polegały na:

– zabezpieczeniu terenu działań,
– ustaleniu kierunku wiatru,
– wyznaczeniu strefy wybuchowej,
– wstrzymaniu komunikacji w ruchu lądowym na czas prowadzenia działań,
– wykonaniu pomiarów urządzeniem wielogazowym celem stwierdzenia czy występuje mieszanina wybuchowa-brak stężeń wybuchowych,
– przeprowadzeniu ewakuacji  mieszkańców z 33 domów ze względu na zagrożenie występujące ze strony wydobywającego się gazu ziemnego,
– ciągłym monitoringu stężeń gazu w poszczególnych punktach,
– reagowaniu na zmiany kierunku wiatru oraz zagrożenie ze strony gazu.

Przybyły na miejsce zespół Pogotowia Gazowego uszczelnił wyciek gazu poprzez zaciśnięcie uszkodzonej rury.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More