Statystyki

Statystyki

0
Pożary w 2019 r.
0
Miejscowe zagrożenia w 2019 r.
0
Alarmy fałszywe w 2019 r.

Statystyki

Materiał statystyczny opracowywany zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP”.

„Zasady” opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239).

Dane statystyczne KG PSP, określone zakresem tabel stałych Zestawień ST SWD PSP, zostały zamieszczone w postaci tabel Excel w Centralnym Repozytorium Danych Publicznych Ministerstwa Cyfryzacji – LINK TUTAJ

W przypadku upubliczniania statystyk prosimy o adnotację: „Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More