Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) Rozdział 2a został poświęcony rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem: https://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More