Zapisy na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

W dniu 12 września (czwartek) 2019 r. o godzinie 17:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu odbędzie się spotkanie organizacyjne w ramach „Szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP”.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 6 września 2019 r. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowy program zajęć zostanie udostępniony druhom w pierwszym dniu szkolenia.

Informujemy, że na szkolenie zostaną zakwalifikowane osoby, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65 roku życia oraz dostarczą do Wydziału Operacyjnego w pełni wypełnioną karta skierowania

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More