Rośnie liczba interwencji przy pożarach suchych traw – „Stop pożarom traw”

W 2020 roku strażacy z terenu powiatu brzeskiego interweniowali już w 97 pożarach nieużytkowych powierzchni rolnych, łąk i suchych traw.

W samym tylko kwietniu (do 20.04) jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania przy 38 pożarach suchych traw.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Zdjęcie: www.stoppozaromtraw.pl

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More