Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

W dniu 30 września 2020 r. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk powołał z dniem 1 października 2020 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Dariusza GIEROŃ s. Wacława.

Bryg. Dariusz Gieroń służbę rozpoczął w 1996 roku podejmując naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a po jej ukończeniu w 1998 roku rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie przekształconej w 1999 roku w Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Bryg. Dariusz Gieroń początkowo pełnił służbę w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i nr 2 w Częstochowie, później jako dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania PSP w Częstochowie i już w systemie codziennym jako Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, pełnił też funkcję dowódcy kompanii gaśniczej COO „Poraj”.

Z dniem 1 marca 2018 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu gdzie od 1 lipca 2018 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału w wydziale operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Pełnił nieetatową funkcję szefa sztabu Wojewódzkiej Brygady Odwodowej „Opole” oraz funkcję oficera prasowego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W toku służby wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, a także w ćwiczeniach międzywojewódzkich, zarówno jako ćwiczący jak i w zespole rozjemców Komendanta Głównego PSP.

Podczas dotychczasowej służby bryg. Dariusz Gieroń został odznaczony złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

W okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. Opolski Komendant Wojewódzki PSP powierzył bryg. Dariuszowi Gieroń pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More