Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

Decyzją personalną nr 1111.13.2020 Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk z dniem 1 kwietnia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Brzegu mł. bryg. mgr inż. Dariuszowi Kulawinek na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia powołania nowego Komendanta, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2020 r.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More