Nabór do służby w KP PSP Brzeg

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

  1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby w PSP: 2 stanowiska
  2. Stanowisko: stażysta, docelowo starszy ratownik
  3. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Brzegu lub Grodkowie
  4. Rozkład czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby

I ETAP – weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów (podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej i życiorys oraz podpisany załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i odbędzie się w dniach 10.12.2019 r.

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 10.12.2019 r.

II ETAP – przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniach 11.12.2019 r. (spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. o godz. 8.30 na sali wykładowej KP PSP Brzeg)

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 11.12.2019 r.

III ETAP – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75 stopni i zszedł z niej. Etap III odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. o godz. 14:00

Wyniki III etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 12.12.2019 r.

IV ETAP – ocena dokumentów odbędzie się w dniach 18.12.2019 r.

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązany jest dostarczyć w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 15:30, do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Brzegu przy ul. Saperskiej 16, 49-300 Brzeg dokumenty wymienione w pkt 6 ppkt 6-10.

Wyniki IV etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 18.12.2019 r.

V ETAP – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzegu.

Wyniki V etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 22.12.2019 r.

VI ETAP – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej od 30.12.2019 r.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More