Nabór do służby w KP PSP Brzeg

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, na stanowisko stażysty docelowo – główny księgowy.

  1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby w PSP: 1 stanowisko
  2. Stanowisko: stażysta, docelowo główny księgowy
  3. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg
  4. Rozkład czasu służby: codzienny

I ETAP – weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów odbędzie się w dniach 19.02.2020 r.

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 21.02.2020 r.

II ETAP – przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. (spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 9.00 na sali wykładowej KP PSP Brzeg)

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 25.02.2020 r.

III ETAP – ocena dokumentów odbędzie się w dniach 26.02.2020 r.

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązany jest dostarczyć w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 15:00, do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Brzegu przy ul. Saperskiej 16, 49-300 Brzeg dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki IV etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 27.02.2020 r.

IV ETAP – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28.02.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzegu.

Wyniki V etapu zostaną ogłoszone tutaj w dniu 28.02.2020 r.

V ETAP – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More