Mapa – Działania realizowane przez PSP i OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej udostępnia mapę prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

www.straz.gov.pl/Koronawirus/Mapa

Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19.

Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP.

Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More