Czerwiec 2020

Realizacja projektu „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu”

Czerwiec 2020 r.

Realizacja prac budowlanych

Trwa realizacja robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą w dniu 10 czerwca 2019 r. Prace przebiegają  zgodnie z harmonogramem.

 

Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na ukończeniu są prace dociepleniowe budynków strażnicy.

Wykonano modernizację systemu c.w.u. i systemu grzewczego.

Zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną na dachu budynku 3.1

Elewacja budynków 3.1 i 3.2 zakończono prace dociepleniowe, roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą obróbek blacharskich.