Kontakt

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. Saperska 16

49-300 Brzeg

województwo opolskie

powiat brzeski

NIP: 7471568979

REGON: 531419676

 

Sekretariat

tel: 478 616 301

fax: 478 616 321

e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl

 

Numery telefonów


Stanowisko kierowania Brzeg
tel: 478 616 300
fax: 478 616 322
e-mail: brzegrsk@psp.opole.pl


Punkt alarmowy Grodków
tel: 478 616 330
fax: 478 616 334


Dowódca JRG Brzeg
tel. 478 616 310

Zastępca dowódcy JRG Brzeg
tel. 478 616 311


Dowódca JRG Grodków
tel. 478 616 331

Zastępca dowódcy JRG Grodków
tel. 478 616 332


Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego
tel. 478 616 305

St. inspektor wydziału operacyjno-szkoleniowego
tel. 478 616 306


Kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych
tel. 478 616 312

Specjalista ds. technicznych
tel. 478 616 313


Kierownik sekcji ds. kadr
tel. 478 616 304


p. o. Główny Księgowy sekcji finansów
tel. 478 616 308

St. specjalista sekcji finansów
tel. 478 616 309


Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej
tel. 478 616 307

St. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych
tel. 478 616 307

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More