Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Brzegu

bryg. mgr inż. Dariusz Maciążek

tel: 77 424 05 71

 

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

bryg. mgr inż. Arkadiusz Margoszczyn

tel: 77 424 05 71

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Brzegu

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek

tel: 77 424 05 87

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grodkowie

kpt. mgr inż. Bartłomiej Tekiel

tel: 77 415 52 06

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More