Kierownictwo

p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

bryg. mgr Dariusz Gieroń

tel: 478 616 301

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

bryg. mgr inż. Arkadiusz Margoszczyn

tel: 478 616 301

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Brzegu

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Kulawinek

tel: 478 616 310

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grodkowie

kpt. mgr inż. Bartłomiej Tekiel

tel: 478 616 331

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More