Struktura organizacyjna

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)     sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych – PT

2)     sekcja ds. organizacyjno-kadrowych – POK

3)     sekcja  finansów – PF

4)     samodzielne  stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych – PZ

5)     wydział  operacyjno-szkoleniowy – PR     

6)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  nr 1 z siedzibą w Brzegu ul. Saperska 16 – PJRG 1

7)     Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  nr 2 z siedzibą w Grodkowie ul. J. Słowackiego 1 – PJRG 2                      

8)     samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – PB                                    

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More