Awanse na wyższe stopnie służbowe z okazji Dnia Strażaka

Awanse na wyższe stopnie służbowe z okazji dnia strażaka w dniu 04.05.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazami Personalnymi Nr 384/kadr/20 i Nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. przyznał awans:
starszego kapitana: 2 osoby
kapitana: 3 osoby

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. przyznał awans:
aspiranta: 6 osób

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 8/2020/WK i Nr 9/2020/WK z dnia 27 kwietnia 2020 r. przyznał awans:
starszego ogniomistrza: 2 osoby
ogniomistrza: 8 osób
młodszego ogniomistrza: 3 osoby
starszego sekcyjnego: 5 osób

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu Rozkazem Personalnym z dnia  kwietnia 2020 r. przyznał awans:
starszego strażaka: 3 osoby

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More